Sağlık Yönetimi Bölümü

İstihdam Olanakları

10/04/2018 13:17:33 - 10/04/2018 13:17:33 - 2846 Okunma

Mezunlarımız, özel hastanelerde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, polikliniklerde, laboratuvarlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlıkla ilgili araştırma merkezlerinde, danışmanlık firmalarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.