Sağlık Yönetimi Bölümü

Bölümümüzün Amaçları

10/04/2018 13:15:19 - 10/04/2018 13:15:19 - 5772 Okunma

Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yüksekokulu programlarından biri olarak 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölüm; Sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerinin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli ve etkin hale getirilmesinde, çağdaş teknolojik olanaklar ve yönetim tekniklerinden yararlanarak hizmet üretebilen profesyonel yöneticileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca yapılacak araştırmalarla, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık yönetimi bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamaktır. Bölüm kapsamında sağlık alanına özel olarak sağlık işletmeleri yönetimi, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, bilgi sistemleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, sağlık pazarlaması, muhasebe, finansal yönetim, kantitatif teknikler, mesleki İngilizce, sağlık turizmi, sağlık pazarlaması, karşılaştırmalı sağlık sistemleri gibi geniş kapsamlı dersleri ve ders uygulamalarını içeren eğitim programı yer almaktadır.

Bölümü başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu yönetici ve akademisyen olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

Bölümümüzün Amaçları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.