Sağlık Yönetimi Bölümü

Misyon ve Vizyon

10/04/2018 13:08:58 - 10/04/2018 13:08:58 - 4456 Okunma

Misyon

Sağlık yönetimi bölümü misyonu: İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, etik ilkelere uyan,  disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasın yatkın, sorumluluk sahibi, bilgi birikimini ulusal ve uluslararası sağlık sistemine, sağlık yönetimi süreçlerine yansıtan; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmetleri için yüksek düzeyde bilimsel ve mesleki donanıma sahip, bilişim teknolojileri kullanımına hakim, sürekli gelişime açık ve dolayısıyla sağlık yönetimi bilimine katkı sağlamanın yanı sıra sağlık politikalarının oluşturulmasında önemli rol üstlenebilecek nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık yönetimi bölümü vizyonu: Alanına özgü eğitim ve araştırmaları benimseyen, Türkiye sağlık sisteminin geliştirilmesine etkin katkıda bulunan, eğitim öğretim programlarını evrensel değerlere ve çağdaş bilgilere dayalı olarak sürekli geliştiren, sağlık yönetimi alanında saygı ve güvenle anılan ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen lider bir bölüm olmaktır.

Misyon ve Vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.